ALCÀSSER COLOR
arts gràfiques

ARTS GRÀFIQUES

filmadora planxes CTP

Per als seus treballs d'òfset li oferim la possibilitat de filmar fotolits o fer planxes CTP per a la seua comoditat. En pel.lícula podem filmar des d'un A-4 fins a 100x82cm. amb la lineatura i el punt que le interesse depenent del treball. Per als seus treballs de serigrafia li ajustem el gruix del punt en què millor treballe.


Si vol estalviar-se el procés de fer el fotolit i tindre que passar-lo a planxa li oferim la possibilitat de filmar-lo directament a la planxa (CTP). Des de tamanys GTO fins a 1030x770cm. per a màquines de gran format. També treballem amb trama de 200 i amb trama estocàstica per a una millor definició de les seues impressions, molt recomanable per a catàlegs de mobles, pells o qualsevol treball de millor definició que necessite.


Li facilitem el muntatge amb el sistema que ens requerisca, sols ha d'indicar-nos el format de paper i tipus d'enquadernació que vol utilitzar. Sempre li mostrarem els ferros per a que comprove les imposicions abans de fer-li les filmacions.


Si ho requerix, som especialistes en retoc d'imatge, ja siga de color, integració, creació de prototips o qualsevol canvi que requerisquen les seues fotografies.
Tenim un sistema de proves de contract, fiables en un 95% a lo que després vostè imprimirà.


Disposem d'escàner d'alta resolució per a digitalitzar fotografies, impresos, diapositives i fins i tot negatius.